Sztuka przekracza granice. Łamie bariery kulturowe i tym samym zbliża ludzi. Pozwala im realizować swoje pasje i uczy twórczego myślenia. Oto proste powody dla, których została powołana do życia LAFITKA. Naszym celem jest stwarzanie warunków dzięki, którym będą powstawały nowe dzieła sztuki. Chcemy je pokazywać jak najszerszemu audytorium. Doprowadzać do rozmowy pomiędzy twórcami a odbiorcami ich pracy.

Artyści pracują na rzecz agencji reklamowych, projektują wnętrza, zajmują się wzornictwem przemysłowym. Są elementem gospodarki wymagającej coraz to nowej estetyki.

Pomimo, że z uprawiania czystej sztuki niełatwo się utrzymać, z każdym rokiem rośnie na nią zapotrzebowanie. Projekty kulturalne już nie zawsze są postrzegane tylko i wyłącznie jako coś, na co pieniądze się wydaje. Kultura powoli, ale konsekwentnie jest wciągana na orbitę rynku. Kreuje nowe miejsca pracy i jest wykorzystywana do działań promocyjnych. Zamierzamy być aktywnymi uczestnikami tego procesu.

Reklamy